Musikretreat

Söndag 24 november kl 18.00 i Essinge kyrka

En timmes lugn och meditativ musik i Essinge kyrka

Espen Myklebust Olsen, piano & klavikord