Ensemble NEO

Ensemble NEO är en friståande ensemble under ledning av Espen Myklebust Olsen. Ensemblen jobbar projektbaserad och gruppens storlek och besättning varierar utifrån repertoaren. Ensemblens kärnrepertoaren är den tidiga musiken, från medeltiden till barocken, och medlemmarna har alla musikalisk utbildning och intresse för den tidiga musiken.

 

Så långt har två projekter genomförst: Heinrich Schütz’ ”Musikalisches Exequien” i Tyrka kyrkan i november 2016, samt en konsert med gregorianik i S:ta Eugenia katolska kyrka under Stockholms Kulturnatt 2018.

Essinge kammarkör

Essinge kammarkör är en blandad kör som består av cirka 30 medlemmar. Vi har under åren framfört stora körverk så som Bachs Johannespassion, Juloratorium och h-mollmässa, Händels Messias, Mozarts c-mollmässa, Haydns Missa in Angustiis, Beethovens C-durmässa samt rekviem av Brahms, Duruflé, Fauré och Mozart, och Respighis Lauda per la Natività del Signore.

 

Essinge kammarkör har även framfört körverk acappella av skiftande slag så som Martins Mässa för dubbelkör och Poulencs Motetter och Figure Humaine. Essinge kyrka är alltid välbesökt vid körens konserter och flera gånger under de senaste åren har kyrkan varit fylld till sista plats.

 

Besök vår hemsida eller vår Facebooksida för uppdatering om våra konserter m.m.

St. Gertruds Bläserey

St. Gertruds Bläserey är Tyska församlingens mässingensemble. Enligt tysk tradition finns det stora brassensembler, så kallade Posaunenchor, i dom flesta stora kyrkor. Så och i Tyska kyrkan.

Bläserey uppträder ca. 6 gånger per termin i församlingens gudstjänster och konserter. Repertoaren spänner från renässans till jazz, och självklart spelar vi också mycket psalmer. För nuvarande består ensemblen av fyra trumpeter, två horn, tre tromboner och en tuba.